Over Rotterdam Circulair

Beter, langer en opnieuw 


Grondstoffen worden steeds schaarser. De (energie)kosten voor productie en transport hoger. Het risico daarvan is dat producten voor steeds minder mensen bereikbaar zijn. Daarom moet onze economie circulair worden. Want als we minder materialen verbruiken en deze beter, langer en opnieuw gebruiken, wordt Rotterdam groener en duurzamer.  

In een circulair Rotterdam consumeren en produceren we binnen de grenzen van wat de aarde aankan. Daarmee bedoelen we dat we alleen maar gebruiken van de aarde als ze zich ook weer kan herstellen. Zo kan Rotterdam een fijne, leefbare en schone stad zijn, ook voor de generaties na ons.  

Rotterdam barst van de waardevolle grondstoffen en materialen. Bewuster omgaan met deze grondstoffen en ze beter benutten levert enorme voordelen op voor het klimaat, kansen voor onze economie, en waarde voor de Rotterdammers.

 

Doe jij ook mee? 


Hoe simpel het ook klinkt; makkelijk is het niet. De stap van onze huidige economie naar een circulaire economie vraagt om een heleboel verandering bij een heleboel mensen.  

En veranderen is niet makkelijk. Daarom doen we het samen. Doe je mee? Samen ontdekken we hoe we duurzamer om kunnen gaan met de productie, het bezit en het wegdoen van spullen. Een 100% circulair Rotterdam in 2050, dát is het doel.


Ga met ons in gesprek op bijeenkomsten 


Sluit je aan bij de groeiende groep bewoners, ondernemers en ambtenaren die al dóet. En ontmoet ons op bijeenkomsten. We praten graag met jou over je ideeën, geven tips en betalen soms mee aan ideeën die de stad groen, gezond en betaalbaar maken. Want alleen samen maken we Rotterdam circulair. Schrijf je in op de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van deze bijeenkomsten

Waarom doen we dit?

Zeg je ‘circulair’, dan denken veel mensen direct aan ‘recycling’ en ‘afval hergebruiken’. Terwijl een circulaire economie veel meer is dan dat. In de kern gaat het om slimmer omgaan met grondstoffen. En dat is harder nodig dan ooit. We plegen namelijk roofbouw op de aarde. De aarde kan zich niet meer herstellen als we zo doorgaan. We ervaren steeds vaker de nadelen van de huidige lineaire economie, waarin producten worden gemaakt van nieuwe grondstoffen en na gebruik worden weggegooid. Hoog tijd om dit lineaire systeem te transformeren in een circulaire economie. Voor Rotterdam biedt een circulaire economie kansen op allerlei terreinen: financieel en economisch bijvoorbeeld, maar ook voor de toegankelijkheid, gezondheid en leefbaarheid van de stad.

 

Meer over en voor

Rotterdammers

Als bewoner kun je minder spullen kopen en langer doen met de spullen die je al hebt. Heb je iets nieuws nodig? Koop dat dan tweedehands. Is het stuk? Laat het dan repareren. Ben je op iets uitgekeken, geef het dan door aan iemand die het goed kan gebruiken. Of verkoop het, bijvoorbeeld via Marktplaats. En als je je afval scheidt, kunnen daar weer nieuwe spullen van gemaakt worden.

Meer over en voor

Ondernemers

Circulair ondernemen is belangrijk. Dat weten we allemaal. De industrie draait nu nog volop op olie en gas (fossiele grondstoffen). Samen met bedrijven en partnerorganisaties zoeken we naar slimme combinaties van technologie en grondstoffen om gebruik van fossiele grondstoffen af te bouwen, en de circulaire economie te bevorderen.

Meer over en voor

Ambtenaren

Als ambtenaar kan je veel doen. Bijvoorbeeld bewuster in te kopen of je kennis gebruiken om initiatieven van bewoners vooruit te helpen.  Door die kennis te delen met je collega’s op kantoor, kunnen we samen dingen slimmer aanpakken. Ook samenwerken met andere overheden is een sleutel tot succes.

Meer over en voor

(Wijk)initiatiefnemers

Rotterdammers willen óók werk maken van een circulaire stad.  In de stad en diep in de wijken zijn al veel (wijk)initiatieven aan de slag. Zij organiseren acties en werken aan concrete plannen om hun omgeving schoon, veilig en duurzamer te maken. Dat is belangrijk, want daarmee inspireren ze anderen om zich ook in te zetten voor de wijk. . De gemeente ondersteunt initiatiefnemers in de wijk met hun goede ideeën.   

Meld je aan voor de Rotterdam Circulair Nieuwsbrief